Ergis

Dla inwestorów

Ticker
Kurs akcji
Kurs odniesienia
Kurs otwarcia
Zmiana
Obroty
EGS
3,70 zł
3,70 zł
3,66 zł
0,00%
4435,00 zł

Najnowsze informacje inwestorskie

13.09.2018, 08:22

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2018

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport półroczny PSr  2018 Data: 13.09.2018 r. Numer raportu: Skonsolidowany raport półroczny PSr  2018   WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.   w tys. EUR     półrocze / 2018 półrocze /2017 półrocze / 2018 półrocze /2017     Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 398 514 370 738 94 000 87 286     Zysk/strata na działalności operacyjnej 16...

W kategorii: Raporty okresowe
30.08.2018, 15:30

Zawiadomienie o przekroczeniu progu 20% ogólnej liczby głosów na WZA ERGIS S.A.

Tytuł raportu: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 20% ogólnej liczby głosów na WZA ERGIS S.A. Data: 30.08.2018 r. Numer raportu: Raport bieżący nr 34/2018 Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji   Zarząd ERGIS S.A. ("Emitent", "ERGIS") podaje do publicznej wiadomości, że otrzymał zawiadomienie od Powszechnego Towarzystwa...

W kategorii: Raporty bieżące
23.08.2018, 17:45

Zarejestrowanie zmiany w Statucie Spółki – umorzenie akcji

Tytuł raportu: Zarejestrowanie zmiany w Statucie Spółki – umorzenie akcji Data: 23.08.2018 r. Numer raportu: Raport bieżący nr 33/2018 Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe   Zarząd ERGIS S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 23 sierpnia 2018 r. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 22 sierpnia 2018 roku przez Sąd Rejonowy dla m. ...

W kategorii: Raporty bieżące

Nadchodzące wydarzenia

.