Ergis

Dla inwestorów

Ticker
Kurs akcji
Kurs odniesienia
Kurs otwarcia
Zmiana
Obroty
EGS
4,35 zł
4,40 zł
4,29 zł
-1,14%
13334,00 zł

Najnowsze informacje inwestorskie

02.03.2018, 18:07

Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie ogólnej liczby głosów na WZA ERGIS S.A.

Tytuł raportu: Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie ogólnej liczby głosów na WZA ERGIS S.A. Data: 02.03.2018 r. Numer raportu: Raport bieżący nr 9/2018 Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji   Zarząd ERGIS S.A. ("Emitent") podaje do publicznej wiadomości, że otrzymał dzisiaj zawiadomienie od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego...

W kategorii: Raporty bieżące
19.02.2018, 18:53

Skup akcji własnych

Tytuł raportu: Skup akcji własnych Data: 19.02.2018 r. Numer raportu: Raport bieżący nr 8/2018 Skup akcji własnych Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanego "Emitentem") informuje o przeprowadzonych, w okresie od 12 do 19 lutego 2018 roku, transakcjach nabycia...

W kategorii: Raporty bieżące
14.02.2018, 17:49

Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie ogólnej liczby głosów na WZA ERGIS S.A.

Tytuł raportu: Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie ogólnej liczby głosów na WZA ERGIS S.A. Data: 14.02.2018 r. Numer raportu: Raport bieżący nr 7/2018 Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji   Zarząd ERGIS S.A. ("Emitent") podaje do publicznej wiadomości, że otrzymał dzisiaj zawiadomienie od Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego...

W kategorii: Raporty bieżące

Nadchodzące wydarzenia