Ergis

Raporty bieżące: 2019

25 czerwca 2019, 08:09

Informacja dotycząca wypłaty dywidendy-korekta

Raport bieżący nr 23/2019/K

W kategorii: Raporty bieżące
24 czerwca 2019, 21:42

Informacja dotycząca wypłaty dywidendy

Raport bieżący nr 23/2019

W kategorii: Raporty bieżące
24 czerwca 2019, 21:34

Treść uchwał podjętych na ZWZ ERGIS S.A. w dniu 24 czerwca 2019 roku.

Raport bieżący nr 22/2019

W kategorii: Raporty bieżące
12 czerwca 2019, 17:14

Wybór biegłego rewidenta

Raport bieżący nr 21/2019

W kategorii: Raporty bieżące
.