Ergis

Raporty bieżące: 2019

01 sierpnia 2019, 10:41

Zarejestrowanie zmiany w Statucie Spółki – umorzenie akcji – korekta

Raport bieżący nr 27/2019/K

W kategorii: Raporty bieżące
31 lipca 2019, 10:30

Zarejestrowanie zmiany w Statucie Spółki – umorzenie akcji

Raport bieżący nr 27/2019

W kategorii: Raporty bieżące
26 lipca 2019, 17:25

Wstępne wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2019 rok

Raport bieżący nr 26/2019

W kategorii: Raporty bieżące
25 czerwca 2019, 08:09

Informacja dotycząca wypłaty dywidendy-korekta

Raport bieżący nr 23/2019/K

W kategorii: Raporty bieżące
.