Ergis
15 listopada 2007, 12:38

Wyniki ERGIS-EUROFILMS za III kwartał 2007 r.

ERGIS-EUROFILMS, lider przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo–Wschodniej, zanotował po trzech kwartałach 2007 przychody ze sprzedaży na poziomie 283 mln zł, czyli o blisko 26% wyższe niż w tym samym okresie roku 2006. Z kolei zysk z działalności operacyjnej w tym okresie wyniósł 13,5 mln zł, a zysk netto 8,4 mln zł.   

Kluczowe wydarzenia trzeciego kwartału:

Pod koniec trzeciego kwartału Spółka sfinalizowała transakcję przejęcia 100% udziałów w MKF-Folien GmbH, firmie będącej wiodącym na rynku niemieckim producentem folii twardych PET i PVC, oraz 100% udziałów producenta laminatów z folii PET/PE i PVC/PE, Schimanski GmbH. Tym samym ERGIS-EUROFILMS wzmocnił swoją wiodącą pozycję w przetwórstwie tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej, stając się niekwestionowanym liderem tego rynku.  

W III kwartale 2007 zakończone zostały prace przy budowie hali produkcyjnej oraz uruchomiona została linia do produkcji taśm PET. W ostatnich dniach lipca Spółka rozpoczęła produkcję nowego asortymentu.  

WYNIKI FINANSOWE – SZCZEGÓŁY 

Szczegółowe wyniki finansowe Grupy Eurofilms przedstawia poniższa tabela: 

w mln PLN

I-III kw. 2006I-III kw. 2007Zmiana
Przychody ze sprzedaży225 649283 825+25,8%
Zysk brutto na sprzedaży 43 63745 191+3,6%
Zysk operacyjny10 43813 475+29%
Zysk netto14 4238 374-41,9%
Zysk netto bez zdarzeń nadzwyczajnych7 476 7 455 0% 

 W III kwartale 2007 roku, w porównaniu z III kwartałem 2006 roku, Grupa ERGIS-EUROFILMS zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 13%. Wzrost kosztów bezpośrednich o prawie 5% (głównie koszty surowców podstawowych) wpłynął na osiągnięcie w III kwartale br. niższego o 2,4 mln zysku ze sprzedaży w porównaniu z III kwartałem 2006 roku.  Koszty ogólne pozostały na poziomie kosztów III kwartału 2006 roku. Po wyeliminowaniu zdarzeń jednorazowych z wyników Grupy za 3 kwartały 2007 (zysk na zbyciu nieruchomości w wysokości 919 tys zł) oraz za 3 kwartały 2006 roku (zysk na zbyciu aktywów finansowych w wysokości 6.947 tys. zł), narastająco zysk brutto w 2007 roku jest wyższy o 2 % od zysku brutto osiągniętego za 3 kwartały 2006 roku.

PLANY ERGIS EUROFILMS 

W okresie najbliższych miesięcy ERGIS-EUROFILMS skoncentruje się na maksymalizacji efektów synergii, wynikających z przejęcia MKF-Folien i Schimanski. Najbliższe plany Grupy zakładają przede wszystkim rozwój sprzedaży MKF-Folien i Schimanski na polskim rynku jak również rozwój sprzedaży produktów ERGIS-EUROFILMS (m. in. taśm PET i folii stretch) zarówno poprzez dotychczasową sieć dystrybucyjną ERGIS-EUROFILMS jak i siły sprzedaży MKF i Schimanski. ERGIS-EUROFILMS zamierza także w najbliższym czasie podjąć działania zmierzające do wykorzystania efektów synergii technologicznych dla zwiększenia rentowności wszystkich spółek Grupy.  Trzeci kwartał minął nam pod znakiem negocjacji i finalizowania umowy przejęcia firm MKF-Folien i Schimanski, która to transakcja znacząco wzmocniła naszą pozycję lidera branży w Europie Środkowo-Wschodniej i pozwoli na skokowe zwiększenie naszych przychodów. Nie zapominamy także o rozwoju organicznym - w trzecim kwartale  zakończyliśmy prace przy budowie hali produkcyjnej i uruchomiliśmy  linię do produkcji taśm PET. Już w ostatnich dniach lipca nasz zakład w Oławie rozpoczął produkcję tego asortymentu” - mówi Tadeusz Nowicki, Prezes Zarządu ERGIS-EUROFILMS S.A.    

 

ERGIS-EUROFILMS powstał w wyniku tegorocznego połączenia giełdowego Eurofilms i jego inwestora branżowego ERGIS. Połączona firma jest największym na rynku polskim i wiodącym w Europie Środkowo-Wschodniej producentem wyrobów z PVC: folii, granulatów, tapet i paneli boazeryjnych oraz parapetów. Oferta firmy obejmuje m.in. folie trwale zlaminowane z inną folią, papierem, włókniną, tkaniną itd. oraz folie drukowane, folie izolacyjne, folie opakowaniowe (w tym farmaceutyczne), wykładziny autobusowe, granulaty stosowane przez producentów kabli, panele elewacyjne (wewnętrzne i zewnętrzne), taśmy dylatacyjne, sztuczne skóry, tkaniny powlekane oraz ceraty i tapety (papierowe i winylowe). Ponadto, Spółka jest drugim co do wielkości na polskim rynku producentem folii stretch (rozciągliwej, stosowanej m.in. do owijania ładunków na paletach), producentem folii termokurczliwej PVC (służącej m.in. do pakowania produktów spożywczych) i taśm PET (służących do wiązania średnio ciężkich i ciężkich produktów i ładunków) oraz dystrybutorem folii BOPP (używanej głównie do produkcji opakowań). Dodatkowe informacje o firmie dostępne także pod adresem www.ergis-eurofilms.eu 

MKF-Folien GmbH jest jednym z wiodących niemieckich producentów folii twardych PET i PVC, wykorzystywanych głównie w przemyśle spożywczym oraz w sektorach technicznych. Moce produkcyjne spółki to: 20.000 ton folii PET oraz 12.500 folii PVC. Przychody spółki w 2006 roku wyniosły 39,8 mln EUR, a EBITDA 3,6 mln EUR. Po pierwszym półroczu 2007 wyniki te wyniosły odpowiednio 22,5 mln EUR oraz 2,0 mln EUR.   

Schimanski GmbH to producent laminatów z twardej folii PET/PE i PVC/PE, wykorzystywanych przede wszystkim w sektorze spożywczym (np. do pakowania mięsa czy serów), o mocach produkcyjnych rzędu 16.000 ton rocznie. Przychody firmy w 2006 roku przekroczyły 28,3 mln EUR,  a EBITDA wyniosła 2,8 mln EUR. Po pierwszym półroczu 2007 wyniki te wyniosły odpowiednio 13,5 mln EUR oraz 1,4 mln EUR. 

 

.