Ergis

Raporty bieżące

30 czerwca 2020, 17:00

Decyzja KNF w sprawie zezwolenia na wycofanie z obrotu na rynku regulowanym akcji ERGIS S.A.

Tytuł raportu: Decyzja KNF w sprawie zezwolenia na wycofanie z obrotu na rynku regulowanym akcji ERGIS S.A.
Data: 30.06.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 14/2020

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ERGIS S.A. (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 30 czerwca 2020 r. Spółka otrzymała decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zezwolenia na wycofanie, z dniem 21 lipca 2020 r., z obrotu na rynku regulowanym 37.789.941 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela ERGIS S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

.