Ergis

Raporty bieżące

23 czerwca 2020, 21:54

Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o umorzeniu postępowania w sprawie wniosku Ergis S.A. z dnia 23 grudnia 2019 roku o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym

Tytuł raportu: Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o umorzeniu postępowania w sprawie wniosku Ergis S.A. z dnia 23 grudnia 2019 roku o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym
Data: 23.06.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 13/2020

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Ergis S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że dziś otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego o umorzeniu w całości postępowania wszczętego w dniu 23 grudnia 2019 roku na wniosek Ergis S.A. o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym.

Wniosek Emitenta o umorzenie postępowania, wszczętego na podstawie wniosku z 23 grudnia 2019 roku, został złożony w dniu 7 maja 2020 roku. W tym samym dniu Emitent złożył do Komisji Nadzoru Finansowego kolejny wniosek o wycofanie akcji Emitenta z obrotu na rynku regulowanym. Szczegółowe informacje w tej sprawie zostały przekazane w raporcie bieżącym nr 12/2020 z dnia 7 maja 2020 roku.

.