Ergis

Raporty bieżące

05 maja 2020, 21:45

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS S.A. w dniu 5 maja 2020 roku.

Tytuł raportu: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS S.A. w dniu 5 maja 2020 roku.
Data: 05.05.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 11/2020

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy przekroczyli 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS S.A., które odbyło się 5 maja 2020 roku:

1. Finergis Investments Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr:

- liczba posiadanych akcji: 35.291.501,

- liczba przysługujących głosów z posiadanych akcji: 35.291.501,

- procentowy udział głosów w liczbie głosów na NWZ w dniu 5 maja 2020 roku: 93,39%,

- procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów: 93,39%.

3. Marek Górski:

- liczba posiadanych akcji: 2.498.440,

- liczba przysługujących głosów z posiadanych akcji: 2.498.440,

- procentowy udział głosów w liczbie głosów na NWZ w dniu 5 maja 2020 roku: 6,61%,

- procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów: 6,61%.

Podstawa prawna:

Ustawa o ofercie, art. 70 pkt. 3)

.