Ergis

Raporty bieżące

24 kwietnia 2020, 16:58

Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2020 roku - korekta

Tytuł raportu: Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2020 roku - korekta
Data: 24.04.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 9/2020

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Ergis S.A. [Emitent] informuje, że w przekazanym do publicznej wiadomości Raporcie bieżącym 9/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 roku wkradła się oczywista pomyłka pisarska – zaprezentowane dane finansowe są wyrażone w PLN a nie jak błędnie podano w tys. PLN.

.