Ergis

Raporty bieżące

22 kwietnia 2020, 17:26

Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2020 roku

Tytuł raportu: Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2020 roku
Data: 22.04.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 9/2020

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Ergis S.A. [Emitent] podaje do publicznej wiadomości wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Ergis za I kwartał 2020 roku [tys. PLN]:

I kwartał 2020 - wstępne I kwartał 2019 Dynamika

Przychody ze sprzedaży 204 758 495 201 898 567 1,4%

Zysk operacyjny 9 612 505 6 715 931 43,1%

EBITDA 16 689 582 12 931 349 29,1%

Zysk brutto 8 166 878 5 437 533 50,2%

Zysk netto 6 229 430 3 957 088 57,4%

Zadłużenie odsetkowe 115 400 328 162 366 161 -28,9%

Poprawa wyników jest spowodowana przede wszystkim wzrostem zapotrzebowania na folie opakowaniowe do żywności i leków oraz dobrą koniunkturą na sprzedaż opakowań przemysłowych.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w zaplanowanej dacie publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku, czyli 28 maja 2020 r.

Publikacja niniejszego raportu wynika z tego, że prezentowane wstępne wyniki stanowią informację poufną w rozumieniu rozporządzenia MAR. Do dnia publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku Emitent będzie monitorować wstępne wyniki.

.