Ergis

Raporty bieżące

22 kwietnia 2020, 08:22

Zmiana terminu przekazania raportów rocznych za 2019 rok oraz rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku

Tytuł raportu: Zmiana terminu przekazania raportów rocznych za 2019 rok oraz rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku
Data: 22.04.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 8/2020

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ERGIS S.A. informuje o zmianie terminu przekazania raportów:

1) jednostkowego raportu rocznego za 2019 rok z dnia 28 kwietnia 2020 roku na dzień 21 maja 2020 roku,

2) skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok z 28 kwietnia 2020 roku na dzień 21 maja 2020 roku,

3) rozszerzonego skonsolidowanego raportu za pierwszy kwartał 2020 roku z 14 maja 2020 roku na dzień 28 maja 2020 roku.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, § 80 ust. 2.

.