Ergis

Raporty bieżące

03 kwietnia 2020, 18:07

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ERGIS S.A. zwołane na 5 maja 2020 roku na godz. 17.00.

Tytuł raportu: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ERGIS S.A. zwołane na 5 maja 2020 roku na godz. 17.00.
Data: 03.04.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 7/2020

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ERGIS S.A. zwołane na 5 maja 2020 roku na godz. 17.00.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ERGIS S.A., zwołane na 5 maja 2020 roku na godzinę 17.00 w siedzibie Spółki, ul. Tamka 16, 00-349 Warszawa. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniami zostały przedstawione w załączniku.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych § 19 ust. 1 pkt. 2.

.