Ergis

Raporty bieżące

25 marca 2020, 16:15

Postanowienie KNF w sprawie wniosku o udzieleniu zgody na wycofanie akcji ERGIS z obrotu na rynku regulowanym

Tytuł raportu: Postanowienie KNF w sprawie wniosku o udzieleniu zgody na wycofanie akcji ERGIS z obrotu na rynku regulowanym
Data: 25.03.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 5/2020

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Ergis S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka"), w nawiązaniu do raportów bieżących 52/2019 z 23 grudnia 2019 roku oraz 53/2019 z 30 grudnia 2019 roku informuje, że, Spółka otrzymała postanowienie Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") z dnia 24 marca 2020 roku o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym. W uzasadnieniu postanowienia, KNF podała art. 97 par. 1 pkt 4 k.p.a jako podstawę prawną zawieszenia postępowania, wskazując przy tym, że rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd.

.