Ergis

Raporty bieżące

23 grudnia 2019, 21:34

Złożenie wniosków dotyczących wycofania akcji ERGIS z obrotu na rynku regulowanym

Tytuł raportu: Złożenie wniosków dotyczących wycofania akcji ERGIS z obrotu na rynku regulowanym
Data: 23.12.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 52/2019

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Zarząd Ergis S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że, w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 listopada 2019 r. uchwały nr 4 w sprawie wycofania akcji Emitenta z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dzisiaj, tj. w dniu 23 grudnia 2019 r. do Komisji Nadzoru Finansowego oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zostały złożone wnioski dotyczące wycofania akcji Emitenta z obrotu na rynku regulowanym.

 
.