Ergis

Raporty bieżące

19 grudnia 2019, 19:56

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze

Tytuł raportu: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
Data: 19.12.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 51/2019

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze

Podstawa prawna

Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:

Zarząd ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, że dziś otrzymał od Finergis Investemnt Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr), osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze i nadzorcze Emitenta, to jest z Panem Tadeuszem Nowickim - Prezesem Zarządu Spółki oraz z Panem Markiem Górskim – Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, powiadomienie o nabyciu przez Finergis 18 grudnia 2019 roku, w wyniku rozliczenia przymusowego wykupu akcji ERGIS S.A.

Transakcja nabycia dotyczy 2.828.849 akcji ERGIS S.A. za cenę 3,88 zł za każdą akcję, co stanowi łączną wartość transakcji w kwocie 10.975.934,12 zł.

Powiadomienia stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

.