Ergis

Raporty bieżące

13 grudnia 2019, 10:13

Zawieszenie notowań akcji ERGIS S.A. w związku z zamiarem przymusowego wykupu akcji

Tytuł raportu: Zawieszenie notowań akcji ERGIS S.A. w związku z zamiarem przymusowego wykupu akcji
Data: 13.12.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 48/2019

Zawieszenie notowań akcji ERGIS S.A. w związku z zamiarem przymusowego wykupu akcji

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ERGIS S.A. ("Emitent") podaje do publicznej wiadomości powziętą w dniu dzisiejszym informację, iż z dniem 13 grudnia 2019 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (,,Zarząd Giełdy") zawiesił obrót akcjami Spółki w związku z przekazanym zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu akcji spółki ERGIS S.A.

Treść Uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w załączeniu.

.