Ergis

Raporty bieżące

25 października 2019, 14:08

Wstępne wyniki finansowe za 3 kwartał 2019 roku – uzupełnienie informacji

Tytuł raportu: Wstępne wyniki finansowe za 3 kwartał 2019 roku – uzupełnienie informacji
Data: 25.10.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 36/2019

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego 35/2019 z dnia 23 października 2019 roku, Zarząd Ergis S.A. [Emitent] podaje do publicznej wiadomości, że - zgodnie z obowiązującymi standardami - zaprezentowane w danych wstępnych zadłużenie odsetkowe netto nie zawiera zadłużenia z tytułu faktoringu bez regresu. Wartość faktoringu bez regresu wynosiła na dzień 30 września 2019: 36,6 mln PLN.

Zgodnie z wcześniej publikowanymi raportami wartość ta wynosiła odpowiednio:

- na dzień 30 września 2018: 0,8 mln

- na dzień 30 czerwca 2019: 40,2 mln PLN,

Powodem uzupełnienia wstępnych danych finansowych za 3 kwartał 2019 (raport bieżący 35/2019) o powyższą informację, jest fakt, że informacja ta może być istotna dla Akcjonariuszy.

.