Ergis

Raporty bieżące

23 października 2019, 17:08

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ERGIS S.A. zwołane na dzień 19 listopada 2019 roku na godz. 16.00.

Tytuł raportu: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ERGIS S.A. zwołane na dzień 19 listopada 2019 roku na godz. 16.00.
Data: 23.10.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 34/2019

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ERGIS S.A. zwołane na dzień 19 listopada 2019 roku na godz. 16.00.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ERGIS S.A., zwołane na 19 listopada 2019 roku na godzinę 16.00 w Radisson Collection Hotel w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 24, sala C3. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniami zostały przedstawione w załączniku.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych § 19 ust. 1 pkt. 2.

.