Ergis

Raporty bieżące

23 października 2019, 17:04

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 19 listopada 2019 roku godz. 16.00.

Tytuł raportu: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 19 listopada 2019 roku godz. 16.00.
Data: 23.10.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 33/2019

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 19 listopada 2019 roku godz. 16.00.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") w związku z art. 400 § 1 KSH, na wniosek Akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, to jest na wniosek Finergis Investments Limited, zwołuje na 19 listopada 2019 roku na godz. 16.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ERGIS S.A., dalej "NWZ", które odbędzie się w Radisson Collection Hotel w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 24, sala C3.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERGIS S.A., zgodnie z postanowieniami art. 4022 KSH oraz formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika Spółka przekazuje w załącznikach.

Materiały dotyczące NWZ zostaną zamieszczone dziś na stronie internetowej Spółki http://www.ergis.eu

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych § 19 ust. 1 pkt. 1

.