Ergis

Raporty bieżące

10 października 2019, 23:35

Zawiadomienie o ustanowieniu zastawów na akcjach Spółki – korekta

Tytuł raportu: Zawiadomienie o ustanowieniu zastawów na akcjach Spółki – korekta
Data: 10.10.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 30/2019

Zawiadomienie o ustanowieniu zastawów na akcjach Spółki – korekta

Podstawa prawna

Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:

Zarząd Ergis S.A. [Emitent] informuje, że w raporcie bieżącym 30/2019 opublikowanym dziś zaszła oczywista omyłka:

Jest:

Temat:

Zawiadomienie o ustanowieniu zastawu na akcjach Spółki

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd ERGIS S.A. ("Emitent") podaje do publicznej wiadomości, że otrzymał zawiadomienia od Pana Marka Górskiego, Przewodniczącego Rady Nadzorczej ERGIS S.A. oraz Tadeusza Nowickiego Prezesa Zarządu ERGIS S.A. o ustanowieniu przez Finergis Limited zastawu na akcjach Spółki ERGIS S.A.

Treść informacji otrzymanych w dzisiaj w załączeniu.

Powinno być:

Temat:

Zawiadomienie o ustanowieniu zastawów na akcjach Spółki

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

Zarząd ERGIS S.A. ("Emitent") podaje do publicznej wiadomości, że otrzymał powiadomienia od Finergis Investments Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) - osoby blisko związanej z Panem Markiem Górskim, Przewodniczącym Rady Nadzorczej ERGIS S.A. oraz Tadeuszem Nowickim Prezesem Zarządu ERGIS S.A. o ustanowieniu przez Finergis Investments Limited zastawów na akcjach Spółki ERGIS S.A.

Treść powiadomień otrzymanych dzisiaj w załączeniu.

.