Ergis

Raporty bieżące

10 października 2019, 19:35

Zawiadomienie o ustanowieniu zastawu na akcjach Spółki

Tytuł raportu: Zawiadomienie o ustanowieniu zastawu na akcjach Spółki
Data: 10.10.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 30/2019

Zawiadomienie o ustanowieniu zastawu na akcjach Spółki

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ERGIS S.A. ("Emitent") podaje do publicznej wiadomości, że otrzymał zawiadomienia od Pana Marka Górskiego, Przewodniczącego Rady Nadzorczej ERGIS S.A. oraz Tadeusza Nowickiego Prezesa Zarządu ERGIS S.A. o ustanowieniu przez Finergis Limited zastawu na akcjach Spółki ERGIS S.A.

Treść informacji otrzymanych w dzisiaj w załączeniu.

.