Ergis

Raporty bieżące

26 lipca 2019, 17:25

Wstępne wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2019 rok

Tytuł raportu: Wstępne wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2019 rok
Data: 26.07.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 26/2019

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Zarząd Ergis S.A. [Emitent] podaje do publicznej wiadomości wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Ergis za pierwsze półrocze 2019 roku [tys. PLN]:

I półrocze 2019 – wstępne I półrocze 2018 dynamika

Przychody ze sprzedaży 403 910 398 514 1,4%

Zysk operacyjny 14 361 16 633 -13,7%

EBITDA 26 834 28 462 -5,7%

Zysk brutto 11 337 13 799 -17,8%

Zysk netto 8 023 11 291 -28,9%

Zadłużenie odsetkowe 129 830 128 526 1,0%

W I połowie br. Grupa wypracowała sprzedaż o 1,4% wyższą niż w analogicznym okresie roku 2018, natomiast zysk operacyjny oraz inne wskaźniki rentowności uległy obniżeniu. Jedną z przyczyn pogorszenia wyników w I półroczu 2019 roku są trudności na rynku twardych folii i laminatów do żywności.

Podstawowym problemem jest niekorzystna relacja cen surowców z recyklatów do z cen surowców pierwotnych (PET virgin) oraz nadprodukcja tworzywowych opakowań do żywności. W I połowie 2019 roku zysk EBITDA wygenerowany na sprzedaży opakowań do żywności był o ponad 20% niższy, niż w tym samym okresie roku poprzedniego.

Pomimo wzrostu przychodów ze sprzedaży o 2,3%, zysk EBITDA zrealizowany na sprzedaży folii stretch był niższy o 12,3% w porównaniu z I półroczem 2018 roku. Podstawowym powodem spadku rentowności w tym sektorze jest nasilenie konkurencji, wynikające ze spadku popytu w wielu branżach.

Grupa zrealizowała zamierzenia co do wysokości zysku EBITDA osiągniętego na sprzedaży taśm PET oraz płatków PET. Wyniki finansowe osiągnięte na sprzedaży folii miękkich PVC są zbliżone do oczekiwań i korzystniejsze niż w I półroczu 2018 roku.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione, w zaplanowanej dacie publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu półrocznego czyli 6 września 2019 r.

Powodem publikacji niniejszego raportu jest fakt, że prezentowane wstępne wyniki stanowią informację poufną w rozumieniu rozporządzenia MAR. Do dnia publikacji raportu za I półrocze 2019 roku Emitent będzie monitorować wstępne wyniki.

 
.