Ergis

Raporty bieżące

25 czerwca 2019, 08:09

Informacja dotycząca wypłaty dywidendy-korekta

Tytuł raportu: Informacja dotycząca wypłaty dywidendy-korekta
Data: 25.06.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 23/2019

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Ergis S.A. [Emitent] informuje, że w raporcie bieżącym 23/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku wkradł się błąd pisarski:

Było:

Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 9 lipca 2019 roku, a wypłata dywidendy została ustalona na 14 lipca 2019 roku

Powinno być:

Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 9 lipca 2019 roku, a wypłata dywidendy została ustalona na 16 lipca 2019 roku.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych § 19 ust. 2, § 15 ust. 2.

.