Ergis

Raporty bieżące

24 czerwca 2019, 21:51

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS S.A. w dniu 24 czerwca 2019 roku.

Tytuł raportu: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS S.A. w dniu 24 czerwca 2019 roku.
Data: 24.06.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 24/2019

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

 

Zarząd Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy przekroczyli 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS S.A., które odbyło się 24 czerwca 2019 roku:

1. Finergis Investments Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr:

- liczba posiadanych akcji: 15.207.718,

- liczba przysługujących głosów z posiadanych akcji: 15.207.718,

- procentowy udział głosów w liczbie głosów na ZWZ w dniu 24 czerwca 2019 roku: 58,71%,

- procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów: 39,92%.

2. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie:

- liczba posiadanych akcji: 7.550.000,

- liczba przysługujących głosów z posiadanych akcji: 7.550.000,

- procentowy udział głosów w liczbie głosów na ZWZ w dniu 24 czerwca 2019 roku: 29,15%,

- procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów: 19,82 %.

3. Marek Górski:

- liczba posiadanych akcji: 2.498.440,

- liczba przysługujących głosów z posiadanych akcji: 2.498.440,

- procentowy udział głosów w liczbie głosów na ZWZ w dniu 24 czerwca 2019 roku: 9,65%,

- procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów: 6,56%.

Podstawa prawna:

Ustawa o ofercie, art. 70 pkt. 3)

 
.