Ergis

Raporty bieżące

07 czerwca 2019, 17:37

Informacja o działaniach podjętych w celu realizacji jednej z rozważanych opcji rozwoju strategicznego Spółki.

Tytuł raportu: Informacja o działaniach podjętych w celu realizacji jednej z rozważanych opcji rozwoju strategicznego Spółki.
Data: 07.06.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 20/2019

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Zarząd Ergis S.A. [Emitent], w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2018 z dnia 13 listopada 2018 roku informuje, że w toku prowadzonych rozmów z bankami uzyskał od dwóch banków pozytywną decyzję w sprawie możliwego refinansowania obecnego zadłużenia Spółki oraz sfinansowania ewentualnego wykupu akcji własnych Ergis S.A. w celu ich umorzenia. W związku z tym Zarząd Emitenta podjął decyzję o rozpoczęciu rozmów z innymi bankami finansującymi obecnie ERGIS S.A. w celu uzyskania ich akceptacji zwiększonego zadłużenia Spółki oraz zbudowania konsorcjum banków, zainteresowanych wspólnym sfinansowaniem planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych Grupy ERGIS. Wysokość kwoty kredytu zostanie ustalona w trakcie rozmów, a Emitent poinformuje o zawarciu umowy z bankami lub rezygnacji z negocjacji.

 
.