Ergis

Raporty bieżące

22 maja 2019, 13:56

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 24 czerwca 2019 roku godz. 17.00.

Tytuł raportu: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 24 czerwca 2019 roku godz. 17.00.
Data: 22.05.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 16/2019

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 24 czerwca 2019 roku godz. 17.00.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERGIS S.A., zwołane na dzień 24 czerwca 2019 roku na godzinę 17.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Tamka 16, 00-349 Warszawa. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniami zostały przedstawione w załączniku.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych § 19 ust. 1 pkt. 2.

.