Ergis

Raporty bieżące

18 kwietnia 2019, 00:20

Zmiana terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku

Tytuł raportu: Zmiana terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku
Data: 18.04.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 10/2019

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd ERGIS S.A. informuje o zmianie terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu za pierwszy kwartał 2019 roku z 16 maja 2019 roku na dzień 23 maja 2019 roku.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, § 80 ust. 2.

 
.