Ergis

Raporty bieżące

16 kwietnia 2019, 20:31

Powołanie Zarządu ERGIS S.A. na nową kadencję.

Tytuł raportu: Powołanie Zarządu ERGIS S.A. na nową kadencję.
Data: 16.04.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 7/2019

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że Rada Nadzorcza Spółki ERGIS S.A. podczas posiedzenia w dniu 16 kwietnia 2019 roku, w głosowaniach tajnych, powołała na nową trzyletnią kadencję Zarząd Spółki tj. Pana Tadeusza Nowickiego, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu oraz Pana Marka Kapłuchę, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu. Pan Tadeusz Nowicki pełnił tę samą funkcję w Zarządach minionych kadencji, a Pan Marek Kapłucha pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu od 1 stycznia 2019 roku.

Uchwały o powołaniu Zarządu na nową kadencję wchodzą w życie z dniem następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ERGIS S.A., zatwierdzającego sprawozdanie finansowe ERGIS S.A. za rok obrotowy 2018.

Informacja o osobach powołanych do Zarządu:

Tadeusz Nowicki

Urodzony w 1958 roku, ukończył Politechnikę Warszawską oraz uzyskał tytuł doktora w Ecole Nationale Superieure des Mines (Saint-Etienne, Francja, 1988). Po sześciu latach pracy dla francuskiego Ministerstwa Przemysłu, został szefem działu badań i rozwoju CLAL - europejskiego lidera w dziedzinie przetwórstwa metali szlachetnych. Po fuzji z amerykańskim Engelhard Metals, którą współorganizował objął funkcję dyrektora technicznego Dywizji Platyny, odpowiadając w tym zakresie za trzy fabryki (Paryż, Londyn, Amsterdam). W styczniu 1998 roku objął dyrekcję ERG Wąbrzeźno. Od stycznia 1999 roku Tadeusz Nowicki zarządza, zorganizowaną pod Jego kierunkiem Grupą ERGIS.

Pan Tadeusz Nowicki nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Tadeusz Nowicki nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Marek Kapłucha

Absolwent wydziału ekonomii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Executive MBA w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Karierę zawodową rozpoczął w Interpegro-Lubex SA, gdzie po roku objął funkcję członka zarządu. W latach 1992-2009 związany z Kraft Foods Int., początkowo w Polsce, potem w Austrii. Przez ostatnich 9 lat tego okresu pracował w Kraft Foods East Adriatic Markets z siedzibą w Wiedniu, z odpowiedzialnością za sprzedaż do ośmiu krajów Europy Południowo-Wschodniej. Pracę w Kraft Foods zakończył w 2009 jako Dyrektor ds. handlu, członek zarządu. W tym samym roku objął stanowisko członka zarządu Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. z odpowiedzialnością za sprzedaż, zakupy surowców i logistykę, a następnie, po utworzeniu Grupy Azoty S.A., w latach 2013-16 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Grupy. Równolegle, w okresie 2013-16 pełnił funkcję wiceprezydenta Fertilizers Europe, z siedzibą w Brukseli. W roku 2018 pracował w Grupie Ergis jako doradca zarządu.

Pan Marek Kapłucha nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Marek Kapłucha nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych par. 5 pkt. 5

 
.