Ergis

Raporty bieżące

11 kwietnia 2019, 17:05

Wstępne wyniki finansowe za 2018 rok – uzupełnienie informacji

Tytuł raportu: Wstępne wyniki finansowe za 2018 rok – uzupełnienie informacji
Data: 11.04.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 5/2019

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Zarząd Ergis S.A. [Emitent] w nawiązaniu do raportu bieżącego 3/2019 z dnia 6 lutego 2019 roku prezentującego wstępne wyniki finansowe za 2018 rok, informuje, że zysk netto uzyskany w 2018 roku wyniósł 11.252 tys. PLN a nie 14.049 tys. PLN. Przyczyną znacznego odchylenia od wcześniej publikowanych danych jest częściowe zmniejszenie aktywa na odroczony podatek dochodowy w spółce niemieckiej. Pozostałe prezentowane pozycje rachunku wyników nie odbiegają znacząco od wcześniej prezentowanych danych.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w zaplanowanej dacie publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego czyli 18 kwietnia 2019 r.

Powodem publikacji niniejszego raportu jest fakt, że prezentowane wstępne wyniki stanowią informację poufną w rozumieniu rozporządzenia MAR. Do dnia publikacji sprawozdań finansowych za 2018 roku Emitent będzie monitorować wstępne wyniki.

 
.