Ergis

Raporty bieżące

19 lutego 2019, 18:46

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Tytuł raportu: Temat: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Data: 19.02.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 4/2019

Temat: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Podstawa prawna

Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:

Zarząd ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w dniu 19 lutego 2019 roku otrzymał od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w ERGIS S.A., to jest pana Marka Górskiego - Przewodniczącego Rady Nadzorczej ERGIS S.A., powiadomienie o nabyciu przez niego w dniu 18 lutego 2019 roku w kilku transakcjach łącznie 300.000 sztuk akcji ERGIS S.A. Średnia ważona wolumenem cena nabytych akcji wyniosła 2,49994767 zł, co stanowi łączną wartość transakcji w kwocie 749.984,30 zł.

Powiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

.