Ergis

Raporty bieżące

13 grudnia 2018, 17:07

Zmiany w składzie Zarządu Ergis S.A.

Tytuł raportu: Zmiany w składzie Zarządu Ergis S.A.
Data: 13.12.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 45/2018

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd Ergis S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu 13 grudnia 2018 r. Rada Nadzorcza ERGIS S.A. podjęła uchwałę o odwołaniu z upływem dnia 31 grudnia 2018 r. Pana Jana Huberta Polaczka ze składu Zarządu ERGIS S.A., to jest z pełnienia funkcji Wiceprezesa i Członka Zarządu ERGIS S.A. Emitent w raporcie bieżącym nr 43/2018 informował o złożeniu przez Pana Jana Huberta Polaczka w dniu 5 grudnia 2018 roku rezygnacji ze składu Zarządu w związku z zamiarem przejścia na emeryturę.

W tym samym dniu, tj. 13 grudnia 2018 roku Rada Nadzorcza ERGIS S.A. podjęła uchwałę o powołaniu począwszy od dnia 1 stycznia 2019 r. Pana Marka Piotra Kapłuchy do składu Zarządu ERGIS S.A. i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu ERGIS S.A. na okres trwającej wspólnej kadencji, która upływa w 2019 roku.

Marek Piotr Kapłucha jest absolwentem wydziału ekonomii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, jest w trakcie studiów Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Karierę zawodową rozpoczął w Interpegro Lubex SA, gdzie po roku objął funkcję członka zarządu. W latach 1992-2009 związany z Kraft Foods Int., początkowo w Polsce, potem w Austrii. Ostatnich 9 lat z tego okresu pracował w Kraft Foods East Adriatic Markets z siedzibą w Wiedniu, z odpowiedzialnością za sprzedaż do ośmiu krajów Europy południowo-wschodniej. Pracę w Kraft Foods zakończył w 2009 jako Dyrektor ds. handlu, członek zarządu. W tym samym roku objął stanowisko członka zarządu Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. z odpowiedzialnością za sprzedaż, zakupy surowców i logistykę, a następnie, po utworzeniu Grupy Azoty S.A., w latach 2013 - 2016 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Grupy. Równolegle, w okresie 2013-16 pełnił funkcję wiceprezydenta Fertilizers Europe, z siedzibą w Brukseli. Od stycznia 2018 r. pracuje w Grupie Ergis jako doradca zarządu.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych

par. 5 pkt. 4 i 5.

 
.