Ergis

Raporty bieżące

05 grudnia 2018, 18:57

Zmiany w zarządzie Emitenta – rezygnacja osoby zarządzającej

Tytuł raportu: Zmiany w zarządzie Emitenta – rezygnacja osoby zarządzającej
Data: 05.12.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 43/2018

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Emitent informuje, że w dniu 5 grudnia 2018 r. został powiadomiony przez Pana Jana Huberta Polaczka o rezygnacji z upływem dnia 31 grudnia 2018 roku ze składu Zarządu ERGIS S.A., to jest z pełnienia funkcji Wiceprezesa i Członka Zarządu ERGIS S.A. Pan Jan Hubert Polaczek nieprzerwanie pełni funkcję Wiceprezesa i Członka Zarządu ERGIS S.A. od 1998 roku.

Pan Jan Hubert Polaczek w złożonym oświadczeniu o rezygnacji ze składu Zarządu ERGIS S.A. wskazał, iż decyzja ta podyktowana jest zamiarem przejścia na emeryturę.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych par. 5 pkt. 4

 
.