Ergis

Raporty bieżące

09 sierpnia 2018, 16:57

Wstępne wyniki finansowe za II kwartał 2018 roku - informacja uzupełniająca

Tytuł raportu: Wstępne wyniki finansowe za II kwartał 2018 roku - informacja uzupełniająca
Data: 09.08.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 31/2018

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Zarząd Ergis S.A. [Emitent], w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2018 z dnia 19 lipca 2018 roku informuje, że w wyniku dokładnego rozliczenia aktywów i rezerw na podatek dochodowy zmianie uległa wysokość zysku netto. Właściwa wartość zysku netto to kwota 6.124 tys. zł. W raporcie nr 28/2018 zaprezentowano wartość spodziewanego zysku netto w kwocie 8.569 tys. PLN.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie za pierwsze półrocze 2018 roku, którego publikacja jest przewidziana na 13 września 2018 r.

Powodem publikacji niniejszego raportu jest fakt, że znacząca zmiana zysku netto, w stosunku do zaprezentowanego w raporcie ze wstępnymi wynikami stanowi informację poufną w rozumieniu rozporządzenia MAR. Do dnia publikacji raportu za I półrocze 2018 roku Emitent będzie monitorować wstępne wyniki.

 
.