Ergis

Raporty bieżące

09 lipca 2018, 17:55

Uzupełnienie informacji dotyczącej wypłaty dywidendy

Tytuł raportu: Uzupełnienie informacji dotyczącej wypłaty dywidendy
Data: 09.07.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 25/2018

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportu bieżącego 21/2018 z dnia 12 czerwca 2018 roku oraz uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2017 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy, informuje że liczba akcji objętych dywidendą wynosi 38.066.484.

W dywidendzie nie uczestniczą akcje skupione przez Ergis w ramach programu skupu akcji własnych w liczbie 345.641.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych § 19 ust. 2.

 
.