Ergis

Raporty bieżące

12 czerwca 2018, 19:19

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS S.A. w dniu 12 czerwca 2018 roku.

Tytuł raportu: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS S.A. w dniu 12 czerwca 2018 roku.
Data: 12.06.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 22/2018

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy przekroczyli 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS S.A., które odbyło się 12 czerwca 2018 roku:

1. Finergis Investments Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr:

- liczba posiadanych akcji: 15.207.718,

- liczba przysługujących głosów z posiadanych akcji: 15.207.718,

- procentowy udział głosów w liczbie głosów na ZWZ w dniu 12 czerwca 2018 roku: 55,48%,

- procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów: 39,59%.

2. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie:

- liczba posiadanych akcji: 7.680.000,

- liczba przysługujących głosów z posiadanych akcji: 7.680.000,

- procentowy udział głosów w liczbie głosów na ZWZ w dniu 12 czerwca 2018 roku: 28,02%,

- procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów: 19,99 %.

3. PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie:

- liczba posiadanych akcji: 3.936.679,

- liczba przysługujących głosów z posiadanych akcji: 3.936.679,

- procentowy udział głosów w liczbie głosów na ZWZ w dniu 12 czerwca 2018 roku: 14,36%,

- procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów: 10,25%.

Podstawa prawna:

Ustawa o ofercie, art. 70 pkt. 3)

.