Ergis

Raporty bieżące

15 maja 2018, 17:41

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERGIS S.A. zwołane na dzień 12 czerwca 2018 roku na godz. 17.00.

Tytuł raportu: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERGIS S.A. zwołane na dzień 12 czerwca 2018 roku na godz. 17.00.
Data: 15.05.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 16/2018

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERGIS S.A. zwołane na dzień 12 czerwca 2018 roku na godz. 17.00.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERGIS S.A., zwołane na dzień 12 czerwca 2018 roku na godzinę 17.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Tamka 16, 00-349 Warszawa. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem zostały przedstawione w załączniku.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych § 19 ust. 1 pkt. 2.

.