Ergis

Raporty bieżące

15 maja 2018, 17:38

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 12 czerwca 2018 roku godz. 17.00.

Tytuł raportu: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 12 czerwca 2018 roku godz. 17.00.
Data: 15.05.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 15/2018

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 12 czerwca 2018 roku godz. 17.00.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych informuje, że na dzień 12 czerwca 2018 roku na godz. 17.00 zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ERGIS S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie,

przy ul. Tamka 16, 00-349 Warszawa.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERGIS S.A., zgodnie z postanowieniami art. 4022 KSH oraz formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika Spółka przekazuje w załącznikach.

Materiały dotyczące ZWZ zamieszczone są na stronie internetowej Spółki http://ergis.eu

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych

§ 19 ust. 1 pkt. 1

.