Ergis

Raporty bieżące

19 kwietnia 2018, 15:12

Korekta raportu bieżącego - wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2018 roku

Tytuł raportu: Korekta raportu bieżącego - wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2018 roku
Data: 19.04.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 11/2018

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Zarząd Ergis S.A. [Emitent] informuje, że w raporcie bieżącym 11/2018 z dnia dzisiejszego wkradł się błąd pisarski:

Było:

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie kwartalnym, którego publikacja jest przewidziana na 20 maja 2018 r.

Powinno być:

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie kwartalnym, którego publikacja jest przewidziana na 15 maja 2018 r.

 
.