Ergis

Raporty bieżące

19 lutego 2018, 18:53

Skup akcji własnych

Tytuł raportu: Skup akcji własnych
Data: 19.02.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 8/2018

Skup akcji własnych

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanego "Emitentem") informuje o przeprowadzonych, w okresie od 12 do 19 lutego 2018 roku, transakcjach nabycia akcji własnych w ramach "Programu skupu akcji własnych w celu umorzenia", o którym spółka informowała w raporcie bieżącym 10/2016 z 16 maja 2016 roku.

Zgodnie z otrzymaną informacją, Dom Maklerski mBank S.A. w dniach 12-19 lutego 2018 roku nabył w imieniu własnym, na rachunek ERGIS S.A., na rynku regulowanym 17.626 akcji po średniej cenie 4,5255 złotych za akcję. Szczegóły transakcji zaprezentowano w załączniku do niniejszego raportu.

Wartość nominalna nabytych akcji wynosi 10.575,60 złotych i stanowi 0,046% w kapitale zakładowym.

Od rozpoczęcia skupu akcji własnych do 19 lutego 2018 roku włącznie, Emitent nabył 1.294.931 akcji własnych. Z uwagi na umorzenie 1.023.864 akcji, Emitent na 19 lutego 2018 roku posiada 271.067 akcji własnych, co stanowi 0,706% udziału w kapitale zakładowym.

W związku z rozpoczynającym się 20 lutego 2018 roku okresem zamkniętym, Spółka nie będzie prowadziła skupu akcji własnych do dnia publikacji raportu za rok 2017.

Podstawą prawną nabycia akcji jest "Program skupu akcji własnych w celu umorzenia", przyjęty uchwałą Zarządu ERGIS S.A. z 16 maja 2016 roku w oparciu o Uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ERGIS S.A. z 22 lutego 2016 roku w sprawie "upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych ERGIS S.A. w celu ich umorzenia" oraz Uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ERGIS S.A. z 22 lutego 2016 roku w sprawie "wyrażenia zgody na nabycie przez ERGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie akcji własnych w celu umorzenia oraz określenia zasad nabywania akcji własnych".

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych

§ 5 ust. 1 pkt 6

.