Ergis

Raporty bieżące

22 stycznia 2018, 23:16

Skup akcji własnych

Tytuł raportu: Skup akcji własnych
Data: 22.01.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 2/2018

Skup akcji własnych

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej zwanego "Emitentem"_ informuje o przeprowadzonych, w okresie od 12 do 22 stycznia 2018 roku, transakcjach nabycia akcji własnych w ramach "Programu skupu akcji własnych w celu umorzenia", o którym spółka informowała w raporcie bieżącym 10/2016 z 16 maja 2016 roku. 
Zgodnie z otrzymaną informacją, Dom Maklerski mBank S.A. w dniach 12 – 22 stycznia 2018 roku nabył w imieniu własnym, na rachunek ERGIS S.A., na rynku regulowanym 8.935 akcji po średniej cenie 5,3824 złotych za akcję. Szczegóły transakcji zaprezentowano w załączniku do niniejszego raportu. 
Wartość nominalna nabytych akcji wynosi 5.361 złotych i stanowi 0,023% w kapitale zakładowym. 
Od rozpoczęcia skupu akcji własnych do 22 stycznia 2018 roku włącznie, Emitent nabył 1.216.668 akcji własnych. Z uwagi na umorzenie 1.023.864 akcji, Emitent na 22 stycznia 2018 roku posiada 192.804 akcji własnych, co stanowi 0,502% udziału w kapitale zakładowym. 

Podstawą prawną nabycia akcji jest "Program skupu akcji własnych w celu umorzenia", przyjęty uchwałą Zarządu ERGIS S.A. z 16 maja 2016 roku w oparciu o Uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ERGIS S.A. z 22 lutego 2016 roku w sprawie "upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych ERGIS S.A. w celu ich umorzenia" oraz Uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ERGIS S.A. z 22 lutego 2016 roku w sprawie "wyrażenia zgody na nabycie przez ERGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie akcji własnych w celu umorzenia oraz określenia zasad nabywania akcji własnych".

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych 
§ 5 ust. 1 pkt 6

.