Ergis

Raporty bieżące

23 stycznia 2018, 08:42

Wstępne wyniki finansowe za 2017 roku

Tytuł raportu: Wstępne wyniki finansowe za 2017 roku
Data: 23.01.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 4/2018

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Zarząd Ergis S.A. [Emitent] podaje do publicznej wiadomości wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Ergis za 2017 roku [tys. PLN]:

2017 - wstępne 2016 dynamika

Przychody ze sprzedaży 750 572 696 487 7,8%

Zysk operacyjny 32 888 35 209 -6,6%

EBITDA 56 579 59 783 -5,4%

Zysk brutto 29 295 29 952 -2,2%

Zysk netto 20 452 23 767 -13,9%

Zadłużenie odsetkowe 162 987 132 868 22,7%

W 2017 roku sprzedaż Grupy wzrosła o ponad 7 % w stosunku do roku poprzedniego. Wartości EBITDA i zysku

w 2017 roku są obciążone wzrostem kosztów wynagrodzeń w Grupie – o 7,2 mln zł (w porównaniu z kosztami wynagrodzeń w 2016 r.). Niekorzystnie na poziom realizowanych marż wpływała również sytuacja surowcowa, szczególnie wysokie ceny PVC, zmiękczaczy oraz płatków PET.

Negatywnie na prezentowane wyniki wpłynęły rezultaty sprzedaży twardych folii i laminatów do pakowania żywności - w IV kwartale zrealizowany zysk EBITDA był o 2,5 mln niższy niż w IV kwartale 2016. Niższy był również, o 1,7 mln PLN, EBITDA zrealizowany na sprzedaży folii miękkich PVC. Spółka w pełni zrealizowała zamierzenia co do wysokości EBITDA osiągniętego na sprzedaży folii stretch.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w zaplanowanej dacie publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego czyli 20 kwietnia 2018 r.

Powodem publikacji niniejszego raportu jest fakt, że prezentowane wstępne wyniki stanowią informację poufną w rozumieniu rozporządzenia MAR. Do dnia publikacji sprawozdań finansowych za 2017 roku Emitent będzie monitorować wstępne wyniki.

 
.