Ergis

Raporty bieżące

23 stycznia 2018, 08:24

Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku.

Tytuł raportu: Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku.
Data: 23.01.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 3/2018

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd ERGIS S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku, które przedstawiają się następująco:

1) raporty kwartalne:

- rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2018 roku: 10.05.2018,

- rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2018 roku: 08.11.2018.

2) raport półroczny:

- rozszerzony skonsolidowany raport za pierwsze półrocze 2018 roku: 13.09.2018.

3) raport roczny:

- jednostkowy raport za 2017 rok: 20.04.2018,

- skonsolidowany raport za 2017 rok: 20.04.2018.

Zarząd Emitenta informuje, iż zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r., w sprawie informacji bieżących i okresowych, rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne oraz rozszerzony skonsolidowany raport półroczny będą zawierały jednostkowe skrócone sprawozdania finansowe, Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Ponadto, zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 roku i II kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna:

RMF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych §103 ust.1

 
.