Ergis

Raporty bieżące

20 grudnia 2017, 19:07

Skup akcji własnych

Tytuł raportu: Skup akcji własnych
Data: 20.12.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 65/2017

Skup akcji własnych

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanego "Emitentem") informuje o przeprowadzonych, w okresie od 13 do 20 grudnia 2017 roku, transakcjach nabycia akcji własnych w ramach "Programu skupu akcji własnych w celu umorzenia", o którym spółka informowała w raporcie bieżącym 10/2016 z 16 maja 2016 roku.

Zgodnie z otrzymaną informacją, Dom Maklerski mBank S.A. w dniach 13 – 20 grudnia 2017 roku nabył w imieniu własnym, na rachunek ERGIS S.A., na rynku regulowanym, 7.034 akcji po średniej cenie 5,3027 złotych za akcję. Szczegóły transakcji zaprezentowano w załączniku do niniejszego raportu.

Wartość nominalna nabytych akcji wynosi 4.220,40 złotych i stanowi 0,018% w kapitale zakładowym.

Od rozpoczęcia skupu akcji własnych do 20 grudnia 2017 roku włącznie, Emitent nabył 1.188.150 akcji własnych. Z uwagi na umorzenie 1.023.864 akcji, Emitent na 20 grudnia 2017 roku posiada 164.286 akcji własnych, co stanowi 0,428% udziału w kapitale zakładowym.

Podstawą prawną nabycia akcji jest "Program skupu akcji własnych w celu umorzenia", przyjęty uchwałą Zarządu ERGIS S.A. z 16 maja 2016 roku w oparciu o Uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ERGIS S.A. z 22 lutego 2016 roku w sprawie "upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych ERGIS S.A. w celu ich umorzenia" oraz Uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ERGIS S.A. z 22 lutego 2016 roku w sprawie "wyrażenia zgody na nabycie przez ERGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie akcji własnych w celu umorzenia oraz określenia zasad nabywania akcji własnych".

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych § 5 ust. 1 pkt 6

.