Ergis

Raporty bieżące

30 listopada 2017, 16:56

Zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą inwestycji w Oddziale Spółki w Oławie

Tytuł raportu: Zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą inwestycji w Oddziale Spółki w Oławie
Data: 30.11.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 61/2017

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Zarząd Ergis S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego 58/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku informuje, że w dniu 30 listopada 2017 roku Rada Nadzorcza zaakceptowała wniosek Zarządu i wyraziła zgodę na inwestycję, polegającą na budowie w Oddziale Spółki w Oławie kolejnej nowej linii do produkcji wielowarstwowej folii stretch, której całkowity koszt wyniesie 19 mln złotych. Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na zakup elementów do tej linii, która to zgoda stanowiła pierwszy z warunków zawieszających wejście w życie umowy, o których mowa w raporcie 58/2017. Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na finansowanie wydatków związanych z tą inwestycją kredytem bankowym.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 
.