Ergis

Raporty bieżące

30 listopada 2017, 16:33

Tekst jednolity Statutu Ergis S.A.

Tytuł raportu: Tekst jednolity Statutu Ergis S.A.
Data: 30.11.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 59/2017

Tekst jednolity Statutu Ergis S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Ergis S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2017 z dnia 27 czerwca 2017 roku informuje, że w dniu 30 listopada 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki, na podstawie Uchwały nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2017 roku, ustaliła i sporządziła jednolitą treść Statutu Spółki.

O zarejestrowaniu zmian w Statucie Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 44/2017 z dnia 19 września 2017 roku.

Emitent w załączeniu przekazuje jednolitą treść Statutu Spółki.

.