Ergis

Raporty bieżące

27 listopada 2017, 23:44

Podpisanie warunkowej umowy zakupu elementów do linii produkcyjnej

Tytuł raportu: Podpisanie warunkowej umowy zakupu elementów do linii produkcyjnej
Data: 27.11.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 58/2017

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Zarząd Ergis S.A. (Emitent) informuje, że 27 listopada 2017 roku podpisał z WINDMÖLLER & HÖLSCHER KG (Dostawca) z siedzibą w Lengerich (Niemcy) warunkową umowę zakupu elementów do uruchomienia kolejnej nowej wielowarstwowej linii do produkcji folii stretch PE za kwotę 2,8 mln Euro. Umowa będzie obowiązywała po spełnieniu następujących warunków:

a) zaakceptowaniu przez Radę Nadzorczą Ergis S.A. wydatków inwestycyjnych na uruchomienie tej inwestycji, ta akceptacja jest spodziewana w ciągu 30 dni.

b) osiągnięciu, w czasie testów prototypu linii, specyficznych właściwości folii oraz określonych parametrów produkcyjnych.

Koszt całej inwestycji jest szacowany na kwotę 19 mln PLN. Inwestycja będzie finansowana kredytem bankowym, przy czym wydatek ok 13% nastąpi w drugim kwartale 2018 roku, ok. 23% w drugim półroczu 2018 r., a pozostała część w pierwszym kwartale roku 2019. W przypadku przyspieszonego dostarczenia wszystkich elementów linii ok 50% płatności za te elementy zostanie dokonana już w czwartym kwartale 2018 roku.

Nowa linia będzie wykorzystywana do produkcji innowacyjnej folii stretch PE, do której wytwarzania nie są dostosowane obecnie funkcjonujące linie produkcyjne. Linia zostanie zainstalowana w Oddziale w Oławie, a jej uruchomienie planowane jest na pierwszy kwartał 2019 roku. Emitent zakłada, że zapowiadana inwestycja pozwoli na wzrost zdolności produkcyjnych folii stretch PE o 12 tys. ton rocznie, przy czym szacuje się, że wzrost sprzedaży folii stretch o tę wielkość powinien zostać osiągnięty do końca roku 2020.

Powodem podania informacji do wiadomości publicznej jest fakt, że może ona mieć wpływ na ocenę potencjału gospodarczego Emitenta. Umowa została zawarta na warunkach rynkowych. Nie istnieją powiązania między osobami Zarządzającymi i Nadzorującymi Emitenta i Dostawcy linii.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 
.