Ergis

Raporty bieżące

07 listopada 2017, 20:43

Skup akcji własnych

Tytuł raportu: Skup akcji własnych
Data: 07.11.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 55/2017

Skup akcji własnych

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanego "Emitentem") informuje o przeprowadzonych, w okresie od 27 października do 7 listopada 2017 roku, transakcjach nabycia akcji własnych w ramach "Programu skupu akcji własnych w celu umorzenia", o którym spółka informowała w raporcie bieżącym 10/2016 z dnia 16 maja 2016 roku.

Zgodnie z otrzymaną informacją, Dom Maklerski mBank S.A. w dniach 27 października – 7 listopada 2017 roku nabył w imieniu własnym, na rachunek ERGIS S.A., na rynku regulowanym, 24.331 akcji po średniej cenie 4,9005 złotych za akcję. Szczegóły transakcji zaprezentowano w załączniku do niniejszego raportu.

Wartość nominalna nabytych akcji wynosi 14.598,60 złotych i stanowi 0,063% w kapitale zakładowym.

Od rozpoczęcia skupu akcji własnych do dnia 7 listopada 2017 roku włącznie, Emitent nabył 1.139.606 akcji własnych. Z uwagi na umorzenie 1.023.864 akcji, Emitent na dzień 7 listopada 2017 roku posiada 115.742 akcji własnych, co stanowi 0,301% udziału w kapitale zakładowym.

Podstawą prawną nabycia akcji jest "Program skupu akcji własnych w celu umorzenia", przyjęty uchwałą Zarządu ERGIS S.A. z dnia 16 maja 2016 roku w oparciu o Uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ERGIS S.A. z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie "upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych ERGIS S.A. w celu ich umorzenia" oraz Uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ERGIS S.A. z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie "wyrażenia zgody na nabycie przez ERGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie akcji własnych w celu umorzenia oraz określenia zasad nabywania akcji własnych".

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych

§ 5 ust. 1 pkt 6

.