Ergis

Raporty bieżące

19 października 2017, 18:12

Wstępne wyniki finansowe Grupy Ergis za III kwartał 2017 roku i po trzech kwartałach 2017.

Tytuł raportu: Wstępne wyniki finansowe Grupy Ergis za III kwartał 2017 roku i po trzech kwartałach 2017.
Data: 19.10.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 53/2017

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Zarząd Ergis S.A. [Emitent] podaje do publicznej wiadomości wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Ergis za III kwartał 2017 i po trzech kwartałach 2017 roku:

III kwartał 2017 - wstępne III kwartał 2016 dynamika

Przychody ze sprzedaży 201 236 180 369 11,6%

Zysk operacyjny 9 098 9 405 -3,3%

EIBITDA 15 061 15 491 -2,8%

Zysk brutto 8 010 8 899 -10,0%

Zysk netto 4 656 7 094 -34,4%

Zadłużenie odsetkowe 162 304 151 981 6,8%

3 kwartały 2017 - wstępne 3 kwartały 2016 dynamika

Przychody ze sprzedaży 574 706 530 759 8,3%

Zysk operacyjny 31 335 30 228 3,7%

EIBITDA 48 950 48 911 0,1%

Zysk brutto 28 605 26 185 9,2%

Zysk netto 20 423 21 116 -3,3%

Zadłużenie odsetkowe 162 304 151 981 6,8%

Wartości EBITDA i zysku w III kwartale 2017 roku są obciążone wzrostem kosztów wynagrodzeń w Grupie –

o 2,8 mln zł (w stosunku do II kw. 2017 r.) i o 5,6 mln zł po trzech kwartałach 2017 roku (w porównaniu z kosztami wynagrodzeń po trzech kwartałach 2016 r.). Niekorzystnie na poziom realizowanych marż wpływała również sytuacja surowcowa, szczególnie utrzymujące się od początku roku wysokie koszty PVC oraz zmiękczaczy. EBITDA III kwartału jest również obciążony kosztami restrukturyzacji organizacyjnej w Grupie w wysokości około 500 tys. zł., a zysk netto został pomniejszony o blisko milion złotych w wyniku rozwiązania aktywa podatkowego w procesie fuzji niemieckich spółek Grupy.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w dacie publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego czyli 26 października 2017 r.

 
.