Ergis

Raporty bieżące

18 września 2017, 15:58

Podwyższenie kapitału w spółce zależnej MKF-Ergis Sp. z o.o.

Tytuł raportu: Podwyższenie kapitału w spółce zależnej MKF-Ergis Sp. z o.o.
Data: 18.09.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 42/2017

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Zarząd ERGIS S.A. (Emitent) informuje, że na posiedzeniu w dniu 18 września 2017 roku Rada Nadzorcza ERGIS S.A. zaakceptowała wniosek Zarządu i wyraziła zgodę na przedsięwzięcie polegające na podwyższeniu kapitału zakładowego w spółce MKF-Ergis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000372705) o kwotę 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) złotych w drodze utworzenia nowych 24.000 (dwudziestu czterech tysięcy) udziałów zwykłych, każdy o wartości 50,00 (pięćdziesięciu) złotych i objęcie przez ERGIS S.A. wszystkich nowoutworzonych 24.000 (dwudziestu czterech tysięcy) udziałów zwykłych w podwyższonym kapitale zakładowym spółki MKF-ERGIS sp. z o.o., za łącznym wynagrodzeniem wynoszącym 22.200.000,00 (dwadzieścia dwa miliony dwieście tysięcy) złotych.

Środki z podwyższenia kapitału MKF-Ergis sp. z o.o. przeznaczy na spłatę zobowiązań wobec ERGIS S.A. z tytułu zakupu udziałów w spółce MKF-Schimanski-ERGIS GmbH. Na zapłatę pozostałej kwoty zobowiązania (15 mln PLN) z tego tytułu MKF-Ergis sp. z o.o. pozyska środki z kredytu bankowego. Nie będzie więc realizowany plan finansowania zakupu udziałów z pożyczki od ERGIS S.A., o którym Emitent informował w raporcie bieżącym 38/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 roku. Kredyt bankowy w spółce MKF-Ergis Sp. z o.o. nie wpłynie na zwiększenie zadłużenia Grupy Ergis, w tej samej wysokości zmniejszy się zadłużenie ERGIS S.A. z tytułu kredytów obrotowych.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 
.