Ergis

Raporty bieżące

31 sierpnia 2017, 20:19

Rejestracja przez sąd połączenia spółek niemieckich

Tytuł raportu: Rejestracja przez sąd połączenia spółek niemieckich
Data: 31.08.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 39/2017

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Zarząd ERGIS S.A. (Emitent), w nawiązaniu do Raportu bieżącego 38/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 roku, powiadamia że 31 sierpnia 2017 otrzymał informację o uwzględnieniu przez niemiecki sąd rejestrowy wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców połączenia dwóch spółek niemieckich MKF-Ergis GmbH i Schimanski-Ergis GmbH oraz zmianę nazwy połączonej spółki na MKF-Schimanski-ERGIS GmbH. Jednocześnie sąd wykreślił z rejestru spółkę Schimanski-Ergis GmbH.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne