Ergis

Raporty bieżące

11 lipca 2017, 12:08

Uruchomienie kolejnej linii do produkcji folii nanoErgis

Tytuł raportu: Uruchomienie kolejnej linii do produkcji folii nanoErgis
Data: 11.07.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 33/2017

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Zarząd ERGIS S.A. (Emitent), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 26/2016 z dnia 23 czerwca 2016 roku i 33/2016 z dnia 5 lipca 2016 roku , informuje, że w Oddziale w Oławie, zgodnie z przewidzianymi wcześniej terminami zakończyły się techniczne, sanitarne i budowlane odbiory nowej linii i hali przeznaczonej do produkcji folii nanoErgis. Zgodnie z zamierzeniami od 11 lipca 2017 r. linia osiągnie pełne zdolności produkcyjne.

Powodem podania informacji do wiadomości publicznej jest fakt, że może ona mieć wpływ na ocenę potencjału gospodarczego Emitenta.

 
.