Ergis

Raporty bieżące

10 lipca 2017, 11:01

Uzupełnienie informacji dotyczącej wypłaty dywidendy

Tytuł raportu: Uzupełnienie informacji dotyczącej wypłaty dywidendy
Data: 10.07.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 32/2017

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie w nawiązaniu do raportu bieżącego 26/2017 z dnia 27 czerwca 2017 roku oraz uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2016 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy , informuje, że liczba akcji objętych dywidendą wynosi 38.403.415.

W dywidendzie nie uczestniczą akcje skupione przez Ergis w ramach programu skupu akcji własnych w liczbie 1.032.574.

Podstawa prawna:

RMF GPW § 38 ust. 2

 
.